طراحی پاکت نامه تحریر 80 گرمی

طراحی پاکت نامه تحریر ۸۰ گرمی

طراحی پاکت نامه تحریر ۸۰ گرمی

طراحی پاکت نامه تحریر ۸۰ گرمی چه ویژگی هایی دارد

برای انجام مراسلات و قراردادن اسناد و قراردادهای شرکت و مواردی از این دست در داخل آن

ابعاد آن معمولاً متناسب با کاغذ A4 است که از طول، دو تا خورده باشد

نوع کاغذ با توجه به نوع کسب و کار و چاپ

ست اداری چیست

ست اداری معمولا شامل :

 • سربرگ یا letter head (جهت مکاتبه و نگارش نامه های اداری و رسمی)
 • کارت ویزیت یا business card (جهت معرفی شغل و ارائه راه های تماس با کمپانی یا سازمان)
 • پاکت نامه یا envelope (جهت ارسال مکاتبات یا رد و بدل کردن قراردادها و …)
 • یادداشت ها یا note (جهت یادداشت های غیر رسمی که معمولا از پرت کاغذ در چاپ اوراق بدست می آید)

البته موارد دیگری نیز مانند فلش کارت ها، کارت های اعتباری، کارت های پرسنلی، فاکتور، فولدر یا پوشه و …

که در مجموعه اوراق اداری آورده می شوند، اما به دلیل عمومی نبودن آنها زیاد به آن ها پرداخته نمیگردد.

موارد یادشده ممکن است به نیاز تعداد معدودی از متقاضیان تهیه و چاپ گردد

و شاید باید گفت بسته ست اوراق اداری، به نیاز مشتری بستگی دارد،

اما معمولا مجموعه ست اوراق اداری شامل ۴ موردی است که در بالا به آن اشاره گردید.

انواع چاپ پاکت

چاپ پاکت نامه

چاپ پاکت A4

چاپ پاکت A5

در انواع کاغذ های گلاسه ، تحریر و کتان ۸۰ گرمی ،۱۰۰ گرمی ، ۱۲۰ گرمی و ۱۳۵ گرمی

راهنمای طراحی پاکت نامه تحریر ۸۰ گرمی

ابعاد سفارش طراحی پاکت نامه تحریر ۸۰ گرمی ۲۲ سانیمتر در ۱۱ سانتیمتر می باشد.

حتما به راهنمای طراحی مراجعه نمایید و در صورت اینکه قصد طراحی پاکت نامه تحریر ۸۰ گرمی را خودتان دارد.

حتما از طرفین ۱ الی ۲ میلیمتر خلاصی برش در نظر بگیرید و نوع کار را به صورت CMYK  باشد

سفارش آنلاین طراحی پاکت نامه  کلیک کنید

ساخت پاکت نامه تحریر 80 گرمی

ساخت پاکت نامه تحریر ۸۰ گرمی

ساخت پاکت نامه تحریر ۸۰ گرمیA4

ساخت پاکت نامه تحریر ۸۰ گرمی

برای انجام مراسلات و قراردادن اسناد و قراردادهای شرکت و مواردی از این دست در داخل آن

ابعاد آن معمولاً متناسب با کاغذ A4 است که از طول، دو تا خورده باشد

نوع کاغذ با توجه به نوع کسب و کار و چاپ

ست اداری چیست

ست اداری معمولا شامل :

 • سربرگ یا letter head (جهت مکاتبه و نگارش نامه های اداری و رسمی)
 • کارت ویزیت یا business card (جهت معرفی شغل و ارائه راه های تماس با کمپانی یا سازمان)
 • پاکت نامه یا envelope (جهت ارسال مکاتبات یا رد و بدل کردن قراردادها و …)
 • یادداشت ها یا note (جهت یادداشت های غیر رسمی که معمولا از پرت کاغذ در چاپ اوراق بدست می آید)

البته موارد دیگری نیز مانند فلش کارت ها، کارت های اعتباری، کارت های پرسنلی، فاکتور، فولدر یا پوشه و …

که در مجموعه اوراق اداری آورده می شوند، اما به دلیل عمومی نبودن آنها زیاد به آن ها پرداخته نمیگردد.

موارد یادشده ممکن است به نیاز تعداد معدودی از متقاضیان تهیه و چاپ گردد

و شاید باید گفت بسته ست اوراق اداری، به نیاز مشتری بستگی دارد،

اما معمولا مجموعه ست اوراق اداری شامل ۴ موردی است که در بالا به آن اشاره گردید.

انواع چاپ پاکت

چاپ پاکت نامه

چاپ پاکت A4

چاپ پاکت A5

در انواع کاغذ های گلاسه ، تحریر و کتان ۸۰ گرمی ،۱۰۰ گرمی ، ۱۲۰ گرمی و ۱۳۵ گرمی

راهنمای ساخت پاکت نامه تحریر ۸۰ گرمی

ابعاد سفارش ساخت پاکت نامه تحریر ۸۰ گرمی ۲۴/۵ سانیمتر در ۱۹/۵ سانتیمتر می باشد.

حتما به راهنمای طراحی مراجعه نمایید و در صورت اینکه قصد طراحی پاکت تحریر ۸۰ گرمی را خودتان دارد.

حتما از طرفین ۱ الی ۲ میلیمتر خلاصی برش در نظر بگیرید و نوع کار را به صورت CMYK  باشد

سفارش آنلاین پاکت  کلیک کنید

طراحی و چاپ پاکت تحریر 80 گرمی

طراحی و چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی

طراحی و چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی A5

طراحی و چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی چه ویژگی هایی دارد

برای انجام مراسلات و قراردادن اسناد و قراردادهای شرکت و مواردی از این دست در داخل آن

ابعاد آن معمولاً متناسب با کاغذ A4 است که از طول، دو تا خورده باشد

نوع کاغذ با توجه به نوع کسب و کار و چاپ

ست اداری چیست

ست اداری معمولا شامل :

 • سربرگ یا letter head (جهت مکاتبه و نگارش نامه های اداری و رسمی)
 • کارت ویزیت یا business card (جهت معرفی شغل و ارائه راه های تماس با کمپانی یا سازمان)
 • پاکت نامه یا envelope (جهت ارسال مکاتبات یا رد و بدل کردن قراردادها و …)
 • یادداشت ها یا note (جهت یادداشت های غیر رسمی که معمولا از پرت کاغذ در چاپ اوراق بدست می آید)

البته موارد دیگری نیز مانند فلش کارت ها، کارت های اعتباری، کارت های پرسنلی، فاکتور، فولدر یا پوشه و …

که در مجموعه اوراق اداری آورده می شوند، اما به دلیل عمومی نبودن آنها زیاد به آن ها پرداخته نمیگردد.

موارد یادشده ممکن است به نیاز تعداد معدودی از متقاضیان تهیه و چاپ گردد

و شاید باید گفت بسته ست اوراق اداری، به نیاز مشتری بستگی دارد،

اما معمولا مجموعه ست اوراق اداری شامل ۴ موردی است که در بالا به آن اشاره گردید.

انواع چاپ پاکت

چاپ پاکت نامه

چاپ پاکت A4

چاپ پاکت A5

در انواع کاغذ های گلاسه ، تحریر و کتان ۸۰ گرمی ،۱۰۰ گرمی ، ۱۲۰ گرمی و ۱۳۵ گرمی

راهنمای طراحی و چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی A5

ابعاد سفارش طراحی و چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی ۴۹ سانیمتر در ۳۹ سانتیمتر می باشد.

حتما به راهنمای طراحی مراجعه نمایید و در صورت اینکه قصد طراحی و چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرمی را خودتان دارد.

حتما از طرفین ۱ الی ۲ میلیمتر خلاصی برش در نظر بگیرید و نوع کار را به صورت CMYK  باشد

سفارش آنلاین پاکت تحریرکلیک کنید