جداکننده تگ گلفی

جداکننده تگ چیست؟

برای جدا کردن بخش عمده ای از تگ های امنیتی که مکانیزم قفل و سوزن دارند از مگنت سوپر یا اصطلاحا جداکننده سوپر استفاده می شود. تنها برای جدا کردن تگ های خاص نظیر تگ سنسورماتیک، جداکننده مخصوص وجود دارد که به دو شکل دستی یا برقی عرضه می شوند. نوع خاص دیگر از جدا کننده های تگ به شکل آچار است که عمدتا برای تگ های عینک در زمینه تگ های فروشگاهی استفاده می شود.

جداکننده تگ دارای انواع مختلفی می باشد که با توجه به کاربری فروشگاه یک یا چند مدل از آن مورد استفاده قرار می گیرد که  با توجه به کاربرد فروشگاه و استفاده از تگ های فروشگاهی جداکننده تگ مناسب خود را استفاده کنید.

انواع جداکننده تگ

  • جداکننده تگ سوپر
  • جداکننده عینک دزدگیر فروشگاهی
  • جداکننده معمولی دزدگیر فروشگاهی
  • جداکننده سنسورماتیک گیت فروشگاهی
  • جداکننده اولترا گیت فروشگاهی
  • جداکننده مکس دزدگیر فروشگاهی
  • پیچ گوشتی مخصوص تگ عینک
  • جداکننده تگ گلفی دزدگیر فروشگاهی
  • جداکننده تگ یوفو گیت فروشگاهی

انواع تگ فروشگاهی  قابل استفاده در جداکننده تگ

جداکننده تگ گلفی

جداکننده تگ گلفی در مورد انواع تگ های سخت مانند تگ گلفی ، تگ صدفی ، تگ عدسی ، تگ مدادی ، تگ پاندا ، تگ لوپ ، تگ یوفو و …  پس از نصب این تگ ها بر روی اجناس اولین مرحله انجام داده ایم . در مرحله دوم یا همان پایانی ، پس از فروش اجناس ، باید تگ دزدگیر کالایمان را با دستگاه جداکننده تگ DETACHER یا مگنت از کالا جدا کنیم  و یا تگ های لیبل را با دستگاه خنثی کننده تگ بسوزانیم (خنثی و غیر فعال کنیم). در صورتی که از دستگاه جدا کننده خوبی استفاده نکنیم ممکن است موقع جدا کردن تگ از اجناس دچار اشکال شویم و مشتری کمی معطل شود که این کار باعث نارضایتی مشتریان و همچنین بی حوصله شدن فروشنده شود . جدا کننده تگ گلفی ، با مگنت بسیار قوی از عهده همه تگ ها به راحتی برمی آید .

این جداکننده تگ همه تگ ها ، هرچند که از انواع مختلف و با فرکانس های متفاوت باشد را باز میکند.

دستگاه های جدا کننده تگ با قدرت های متفاوت وجود دارند . واحد قدرت مگنت تگ ها گاوس GAUSS می باشد . هر قدر که میزان گاوس بالاتر باشد به این معنی است که مگنت قوی تری است اصولا مگنت های استاندارد موجود ، با قدرت ۶۰۰ گاوس به بالا مناسب هستند . جدا کننده ها با نام های مختلفی در بازار وجود دارند مثل جدا کننده مخروطی ، جدا کننده گلفی ، جدا کننده صدفی و … تقریبا می توان گفت برای هر سیستم ، مکنت خاصی وجود ندارد و فقط قدرت آن بسیار مهم است .

قدرت این جدا کننده ( جدا کننده تگ گلفی) معادل ۱۲۰۰ گاوس می باشد که به راحتی تگ های AM و RF و EM را باز می کند .